Pracownia Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik tel.(56) 61-00-220
lek. med. Aniela Wolska
Gabinet Lekarzy tel.(56) 61-00-220
Gabinet Techników tel.(56) 61-00-384
Rejestracja tel.(56) 61-00-221

Zakład zlokalizowany jest na parterze budynku głównego Szpitala, dysponuje czterema gabinetami diagnostycznymi, wykonując szeroki zakres badań radiologicznych, w tym:
– pełen zakres zdjęć kostnych,
– diagnostykę układu oddechowego,
– diagnostykę kontrastową przewodu pokarmowego i moczowego,
– badania mammograficzne.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu osatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko. Data publikacji: 01.09.2020.

Skip to content