Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

Kierownik tel. (56) 61-00-480
fax. (56) 61-00-481
dr Tomasz Wandtke
Asystenci tel. (56) 61-00-482
Laboratorium tel. (56) 61-00-483

Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych usytuowany jest w Budynku J i istnieje w strukturze Szpitala od 2016 roku, kiedy to uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej.

W ramach dalszego rozwoju, w roku 2020 jednostka uzyskała kolejne pozwolenie – na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w celu przeszczepiania alogenicznego.

Działalnością Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych SSM kieruje dr n. med. Małgorzata Całbecka.

BKKM podlega nadzorowi i kontroli Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Prowadzi działalność na rzecz Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w zakresie przetwarzania, przechowywania i dystrybucji autologicznych komórek macierzystych dla pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi

Bank wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia do przetwarzania krwiotwórczych komórek macierzystych w systemie zamkniętym oraz ich przechowywania w parach ciekłego azotu.

Skip to content