<

PROGRAMY

Program Profilaktyki Raka Piersi

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Program profilaktyki raka piersi – na badanie mammograficzne zapraszamy kobiety w wieku 45-74 lat posiadające aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Rejestracja pod numerem telefonu 61-00-221 lub osobiście w Rejestracji Pracowni Mammografii ul. Batorego 17/19, w godz. 9.00 – 13.00 w dni robocze.

Przy rejestracji konieczny numer PESEL (wymagana weryfikacja w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki i e-WUŚ).

 

 

W ramach Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów prowadzimy leczenie w następujących programach zdrowotnych (lekowych):

-Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

-Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksynybotulinowej typu A

-Leczenie immunoglobulinami w chorobach neurologicznych

 

Kwalifikacji do programów lekowych dokonujemy w oddziale po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w Sekretariacie Oddziału (tel. 56 61-00-436)

 

Skip to content