Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu

Tytuł projektu:Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu Program Operacyjny:Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Oś...
Skip to content