Wybór badania mikrobiologicznego

Posiew moczu

Cena: 35,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Posiew wymazu z nosa

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygen Hbs

Cena: 20,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

HBV-DNA – ilościowo

Cena: 300,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

HCV-RNA – ilościowo

Cena: 300,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

Posiew wymazu z ucha

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Przeciwciała anty-HCV

Cena: 25,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygen Campylobacter w kale

Cena: 50,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

Posiew w kierunku Streptococcus agalactie (GBS)

Cena: 35,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Posiew plwociny

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygeny wirusów Rota i Adeno w kale

Cena: 35,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygen Legionella pneumophila w moczu

Cena: 80,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

Posiew nasienia

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Posiew wymazu z worka spojówkowego

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygen wirusa Noro w kale

Cena: 70,00 ZŁ
<sprawdz tutaj>

Antygen Streptococcus pneumoniae w moczu

Cena: 50,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

Posiew wymazu z gardła

Cena: 40,00 ZŁ
<sprawdź tutaj>

Skip to content