Szpitalny Oddział Ratunkowy

REJESTRACJA tel. (56) 61-00-291
tel. (56) 61-00-216
Kierownik Oddziału
Lekarz Sylwester Kleczka
tel. (56) 61-00-229
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ewelina Marcinkowska-Foss
tel. (56) 61-00-214
Sekretariat tel. (56) 61-00-445
e-mail sor@med.torun.pl

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRACY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SSM TORUŃ.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu przy ulicy Batorego 17/19 udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania.

 

Szanowny Pacjencie,

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to: nagłe zatrzymanie krążenia; utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; silny ból głowy; udar mózgu; porażenie kończyny; zaburzenia mowy; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; masywny krwotok z przewodu pokarmowego; ostra reakcja uczuleniowa; zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami; rozległe oparzenia; odmrożenia; udar cieplny; wychłodzenie organizmu; porażenie prądem; podtopienie; mnogie obrażenia ciała; rozległe rany; złamania; zwichnięcia; amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. SOR nie jest pogotowiem ratunkowym. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do innego oddziału, przekazaniem do innego szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Nadany Pacjentowi podczas TRIAGE kod / kolor nie oznacza kolejności przyjęć, informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania.

Skip to content