SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

KONTAKT

REJESTRACJA

(56) 61-00-291

(56) 61-00-216

SEKRETARIAT

(56) 61-00-445

E-MAIL

sor@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Lek. Sylwester Kleczka

(56) 61-00-229

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

mgr Ewelina Marcinkowska – Foss

spec. piel. anestezjologicznego

(56) 61-00-214

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to: nagłe zatrzymanie krążenia; utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; silny ból głowy; udar mózgu; porażenie kończyny; zaburzenia mowy; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; masywny krwotok z przewodu pokarmowego; ostra reakcja uczuleniowa; zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami; rozległe oparzenia; odmrożenia; udar cieplny; wychłodzenie organizmu; porażenie prądem; podtopienie; mnogie obrażenia ciała; rozległe rany; złamania; zwichnięcia; amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. SOR nie jest pogotowiem ratunkowym. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do innego oddziału, przekazaniem do innego szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Nadany Pacjentowi podczas TRIAGE kod / kolor nie oznacza kolejności przyjęć, informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania.

Skip to content