<

ODDZIAŁ NEUROLOGII I LECZENIA UDARÓW

KONTAKT
Gabinet Lekarski
(56) 61-00-435
(56) 61-00-476
Dyżurka Pielęgniarska-odcinek neurologiczny
(56) 61-00-437
Dyżurka Pielęgniarska-odcinek udarowy
(56) 61-00-238
Neuropsycholog
Neurologopeda
(56) 61-00-479
Pracownia Neurofizjologii (EEG, EMG, WPW)
Pracownia Holterowska
(56) 61-00-466
Sekretariat
(56) 61-00-436
e-mail
sekneurolog@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Dr n. med. Marcin Rogoziewicz

(56) 61-00-434

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Mgr Maria Szysz
spec. piel. zachowawczego

(56) 61-00-486

Lekarze
Przyjęcie na Oddział
Odwiedziny Pacjentów
Poradnia Neurologiczna
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego. Zapewniamy pomoc neurologopedyczną, psychologiczną oraz rehabilitację. Wdrażamy leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu wg aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Oddział Neurologii i Leczenia Udarów liczy 28 łóżek w tym 6 łóżek Intensywnego Nadzoru Neurologicznego. Posiadamy aparaty USG, TCD (badania wykonywane przy łóżku pacjenta przez neurologów) oraz rejestratory holterowskie EKG i RR. W ramach struktury oddziału funkcjonuje Pracownia Neurofizjologii gdzie wykonywane są badania:
-Elektroencefalografia (EEG,Video-EEG, Holter EEG)
-Przewodnictwo nerwowe
-Elektromiografia (EMG),
-Próba męczliwości i Próba tężyczkowa,
-Potencjały wywołane.

Pacjenci hospitalizowani w naszym Oddziale korzystają z rehabilitacji od pierwszych godzin (posiadamy własną salę rehabilitacyjną).

Nasz oddział nie tylko dysponuje pełnym zakresem usług diagnostyczno-leczniczych, ale życzliwym dla pacjenta zespołem lekarsko-pielęgniarskim z wieloletnim doświadczeniem, stale podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe na licznych kursach i stażach.

Średnia ilość tromboliz dożylnych (farmakologiczne rozpuszczanie świeżego zakrzepu w tętnicy mózgowej) wynosi około 45% udarów niedokrwiennych. Średni czas podania leku trombolitycznego od przekroczenia progu szpitala (Door to Needle) wynosi  około 26 minut -podanie leku już w Pracowni Tomografii Komputerowej. Za leczenie udarów mózgu otrzymaliśmy od Inicjatywy Angels  oraz Europejskiej Organizacji Udarowej najwyższy nagrody-Status Diamentowy. Po zakończonej hospitalizacji chorzy mogą kontynuować leczenie w tutejszej Poradni Neurologicznej. Współpracujemy z Klinikami Neurologicznymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Jesteśmy członkami Światowej Organizacji Udaru Mózgu, Europejskiej Organizacji Udarowej, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Oddział Neurologii i Leczenia Udarów utrzymuje najwyższy poziom leczenia udarów mózgu.

W Toruńskim Szpitalu Miejskim w lipcu 2022 została wprowadzona tzw. „procedura udarowa”. Nie byłoby tego sukcesu  bez bardzo dobrej współpracy dyrekcji, SOR, Zakładu Radiologii, Laboratorium, Oddziału Neurologicznego i Leczenia Udarów oraz poszczególnych Konsultantów z innych oddziałów. Sprawna współpraca wspomnianych zespołów pozwoliła Toruńskiemu Szpitalowi Miejskiemu już na samym początku uzyskać wyniki predysponujące do nagrody najbardziej prestiżowej. Takie osiągnięcie jest tym bardziej cenne, że do tej pory żaden oddział udarowy w województwie kujawsko-pomorskim nie otrzymał tak wysokiego wyróżnienia. W III kwartale 2022 tylko 8 szpitali w Polsce uzyskało podobny wynik.
Najlepszym odzwierciedleniem tego sukcesu są liczby. Średni czas podania leku trombolitycznego od pojawienia się chorego z udarem w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu to około 26 minut. To znakomity wynik ponieważ w skali kraju za duży sukces powszechnie uważa się podanie leku w czasie pierwszych 45 minut.
Wszyscy dobrze wiemy, że czas w ratowaniu zdrowia i życia jest bardzo ważny. W przypadku udaru mózgu każda minuta jest na wagę złota. Jeśli tracimy czas to tracimy mózg.

Skip to content