<

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), w zakresie:

 • udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy,
 • obrót i dystrybucja produktów leczniczych.

Usługa kluczowa to udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.

Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:

 1. świadczy usługę kluczową
 2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 3. incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

W SSM wdrożono Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na który składają się: polityka, procedury, instrukcje, wytyczne, związane zasoby i działania, wspólnie zarządzane przez SSM dążące do ochrony jego aktywów informacyjnych. SZBI jest systematycznym podejściem do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji w SSM w celu osiągnięcia celów biznesowych.

Czym jest cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie technologii, procesów i kontroli w celu ochrony systemów, sieci, programów, urządzeń i danych przed atakami cybernetycznymi. Celem cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków i ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem systemów, sieci i technologii. Jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Jak każdy z Nas może uchronić się przed atakiem

 • Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
 • Używaj oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania.
 • Staraj się nie korzystać z sieci publicznych, jeżeli logujesz się do systemu.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów.
 • Nie otwieraj podejrzanych e-maili oraz załączników. Zwracaj szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie np. faktura.pdf.zip, dokument.jar.doc.
 • Nie korzystaj ze stron, które nie mają ważnego certyfikatu (np. brak protokołu https) chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie zostawiaj swoich danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, zawsze czytaj dokładnie Regulaminy i Polityki, weryfikuj na co wyrażasz zgodę.
 • Nie wysyłaj e-mailem poufnych danych bez ich szyfrowania.
 • Pamiętaj, że Szpital, bank, czy urząd nie wysyła e-maili do swoich pacjentów/klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu do jakichkolwiek systemów w celu ich weryfikacji.
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny na Twoim komputerze.
 • Aplikacje i programy pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł.
Skip to content