<

UROLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

KONTAKT
Gabinet Lekarzy
(56) 61-00-254
Dyżurka Pielęgniarek
(56) 61-00-290
Sala Operacyjna
(56) 61-00-253
Sekretarki medyczne
(56) 61-00-358
Zapisy na planowe zabiegi
(56) 61-00-465
e-mail
urologia@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Dr n. med. Witold Mikołajczak

(56) 61-00-255

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

p.o. Piel. Marzanna Liczmańska
spec.piel. zachowawczego

(56) 61-00-299

Odwiedziny Pacjentów

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej zlokalizowany jest na IV piętrze głównego budynku Szpitala, posiada 21 łóżek na salach 1, 3 i 4 łóżkowych po renowacji. Zabiegi odbywają się codziennie na dwóch salach operacyjnych. Znaczna część urologów posiada tytuł specjalisty urologa (FEBU) wydany przez Europejski Komitet Urologii, który przyznawany jest po zdaniu europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii. Do Oddziału przyjmowani są pacjenci powyżej 18-tego roku życia po uprzednim zbadaniu przez urologa.

Wyposażenie oddziału pozwala na wykonanie wszystkich zabiegów małoinwazyjnych w kamicy układu moczowego, dzięki możliwości kombinacji takich metod jak ESWL, PCNL, URSL oraz operacji laparoskopowych. W oddziale możliwa jest diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn, gdyż posiadamy niezbędną aparaturę do oceny stopnia nietrzymania (aparat urodynamiczny) oraz duże doświadczenie w zakładaniu taśm podcewkowych. W oddziale pracuje również specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, dzięki czemu wspomagamy leczenie nietrzymania moczu terapią fizykalną zarówno u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu jak i u mężczyzn poddanych wycięciu prostaty z powodu raka. W tym zakresie jesteśmy pionierami w kraju. W razie niepowodzenia leczenia farmakologicznego przerostu gruczołu krokowego jesteśmy w stanie zapewnić leczenie przez najwyższej klasy specjalistów wykonujących elektoresekcje przezcewkowe prostaty. Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem do rozszerzonej diagnostyki obrazowej, m.in. aparatami USG, torami wizyjnymi ułatwiającymi wziernikowanie dróg moczowych. Dzięki aparaturze dostępnej na terenie szpitala nasz oddział korzysta z możliwości wykonania badań radiologicznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, arteriografii oraz wykonania dializ u pacjentów przebywających na oddziale. Pracownia Mikrobiologii zapewnia stały dostęp do badań diagnostycznych.

Skip to content