Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik tel.(56) 61-00-288
mgr Aleksandra Urban
Pracownia Pobierania Materiałów tel.(56) 61-00-279
Pracownia Biochemii tel.(56) 61-00-282

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowany jest na I piętrze nad Izbą Przyjęć. Dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem oraz nowoczesną aparaturą. Pracuje całodobowo i wykonuje badania z zakresu: analityki ogólnej, hematologii, koagulologii wraz z koagulologią specjalistyczną, biochemii klinicznej, immunochemii, autoimmunologii. Zakład prowadzi także wysoko specjalistyczną pracownię cytometrii przepływowej, niezbędnej w diagnostyce białaczek i chłoniaków a także do oznaczania komórek macierzystych w procesie autoprzeszczepiania szpiku.

Wykaz badań realizowanych z Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Badania wg cennika szpitala, podane działami:
  • hematologia
  • biochemia
  • analityka
  • immunochemia
 • Badania dodatkowe (wykonywane u podwykonawcy):
  • markery nowotworowe
  • diagnostyka miażdżycy i nadciśnienia
  • badania endokrynologiczne
  • badania immunologiczne
  • badania autoimmunologiczne
  • diagnostyka infekcji
  • diagnostyka jednostek chorobowych
  • monitorowanie stężenia leków i witamin
  • badania toksykologiczne
  • badania alergologiczne
  • badania genetyczne
Skip to content