Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik: tel.(56) 61-00-278
mgr Aleksandra Wygralak
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej: tel. (56) 61-00-278
tel/fax: (56) 655-75-31
Bank Krwi: tel.(56) 61-00-206

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi usytuowana jest na I piętrze nad Izbą Przyjęć. Pracuje całodobowo i wykonuje następujące badania immunohematologiczne:

  • Oznaczanie grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh;
  • Przeglądowe badanie na obecność nieregularnych alloprzeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych;
  • Badanie w kierunku diagnostyki niedokrwistości autoimmunohemolitycznej;
  • Bezpośredni test antyglobulinowy;
  • Próbę zgodności serologicznej.

 

Do zadań Banku Krwi należy:

  • Zapewnienie całodobowego zaopatrzenia w krew i jej składniki dla pacjentów SSM oraz innych podmiotów leczniczych, zgodnie z obowiązującymi umowami;
  • Przyjmowanie i realizacja zamówień na krew i jej składniki z oddziałów SSM oraz innych podmiotów leczniczych, zgodnie z obowiązującymi umowami;
  • Przyjmowanie i realizacja zamówień na koncentraty czynników krzepnięcia z oddziałów SSM;
  • Organizacja transportu krwi i jej składników oraz próbek na konsultacyjne badania immunohematologiczne w RCKiK;
  • Przyjmowanie i przechowywanie resztek poprzetoczeniowych po krwi i jej składnikach.
Skip to content