<

ZGODY NA ZABIEGI

DODATKOWE INFORMACJE

Przygotowanie do zabiegu

Spis rzeczy do szpitala

Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcie na Oddział

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

SSM-MED-518 – Świadoma zgoda – Cystolitotomia

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

Skip to content