Pracownia Hemodynamiczna

Kierownik lek. med. Sergiusz Sowiński
tel. (56) 61-00-348
Pielęgniarka koordynująca lic. piel. Renata Gadomska-Bobel
tel. (56) 61-00-361
Kontakt
tel. (56) 61-00-361

Pracownia Hemodynamiczna mieści się na parterze głównego budynku Szpitala, w strukturze organizacyjnej należy do Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt służący inwazyjnym kardiologicznym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym, takim jak:
– koronarografia
– ultrasonografia wewnątrz wieńcowa (IVUS)
– inwazyjna ocena istotności czynnościowej zwężeń w tętnicach wieńcowych (FFR, iFR)
– angioplastyka tętnic wieńcowych.

Procedury te realizowane są na podstawie skierowania. Kwalifikacji na badania dokonują lekarze kardiolodzy. Rejestrację pacjentów prowadzi sekretariat Oddziału Kardiologii i IOK (III piętro, tel. 56/6100245, e-mail: hemodynamika@med.torun.pl). Aktualny czas oczekiwania na planową koronarografię dostępny jest na stronie NFZ: http://kolejki.nfz.gov.pl/

Pracownia pełni całodobowy dyżur hemodynamiczny, w ramach którego przyjmowani są w trybie nagłym pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym z terenu Torunia, powiatu toruńskiego i powiatów ościennych oraz wykonuje całe spektrum zabiegów w stabilnej chorobie wieńcowej – utrzymując systematyczną współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi.

W Pracowni pracuje pięciu doświadczonych specjalistów w dziedzinie kardiologii a także wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek i techników elektroradiologii. Wszyscy operatorzy posiadają certyfikaty samodzielnego diagnosty i samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej.

Lekarze operatorzy

Sergiusz Sowiński
Marcin Bania
Michał Dobrowolski
dr n. med. Jacek Gessek
Tomasz Pawlik
Skip to content