Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Nasza tradycja, wiedza, umiejętności i pasja dla Twojego Zdrowia”

Międzynarodowa Kampania „Nursing Now” Polska
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.

Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgii

Toruń, 11 lipca 2022

OŚWIADCZENIE DYREKCJI SSM w sprawie HEMATOLOGII

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, a także w mediach społecznościowych, licznymi nieprawdziwymi i naruszającymi dobre imię personelu medycznego Szpitala informacjami dotyczącymi Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, oświadczamy, że nie ma żadnego zagrożenia dla pacjentów, ani dla dalszego funkcjonowania Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Oddział spełnia wszystkie niezbędne wymagania do kontraktowania świadczeń. Obsada dyżurowa jest w pełni zachowana. Nie jest planowane zamknięcie tego Oddziału czy ograniczenie jego funkcjonowania. Prowadzenie Oddziału i organizację jego pracy powierzono Panu dr Grzegorzowi Charlińskiemu po tym, jak nie doszło do porozumienia z większością dotychczasowego zespołu lekarskiego.

Nowy kierownik Oddziału Pan dr Grzegorz Charliński, przeprowadził pierwszy przeszczep szpiku u dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim. Warto również dodać, że w 2017 r., czyli w pierwszym roku po uzyskaniu akredytacji na przeszczepienia szpiku, wykonał takich zabiegów łącznie 11, za co otrzymywał nagrody zarówno od Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i Pana Prezydenta Miasta Torunia. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, według rankingu Wprost w 2018 r. tutejszy Oddział Hematologii znalazł się na 12. miejscu w Polsce i był najlepszym oddziałem hematologii nie będącym kliniką ani oddziałem klinicznym. Jednocześnie trzeba sprostować, iż najlepsza rentowność Oddziału – która była oceniana przez zewnętrzną firmę – miała miejsce właśnie w roku 2018 roku. Nowa formuła Oddziału Hematologii określa zasady współpracy personelu i wzajemnego poszanowania właśnie dla dobra chorych, nie pozostawiając miejsca na spory interpersonalne i z prawidłowym wykorzystaniem publicznych środków finansowych. Wzorem najlepszych ośrodków hematologicznych planujemy dalszy rozwój Oddziału Hematologii SSM w Toruniu.

Specjalistyczny Szpital Miejski jest niezależnym podmiotem, który nie ma wpływu i nie chce ingerować w działalność innych podmiotów. Nie jest zatem prawdą, że Szpital blokuje powstawanie nowych Oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym – Szpital Miejski nie ma takich możliwości. Kontraktowanie świadczeń leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Z poważaniem Dyrekcja SSM w Toruniu

OŚWIADCZENIE

Toruń, 7 lipca 2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu od lekarzy Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku kategorycznej odmowy kontynuowania współpracy ze Szpitalem, pomimo zapewnienia, że ich postulaty zostaną w przeważającej większości spełnione, Dyrekcja Szpitala wyraziła gotowość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz lekarzy pracujących do 30 czerwca 2022 roku w Szpitalu i zadeklarowała wolę osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wprowadzenia takich zmian do kontraktu łączącego Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby możliwe stało się utworzenie drugiego w Toruniu Oddziału Hematologii, tj. Oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Pierwsze spotkanie w celu omówienia powyższej kwestii odbyło się już 28 czerwca 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że jest to sytuacja precedensowa, wymagająca poczynienia szeregu analiz prawnych i finansowych, cały czas prowadzone są rozmowy nt. warunków zmian kontraktu łączącego Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym, apel skierowany do Prezydenta Miasta Torunia w dniu 5 lipca 2022 roku jest w całości bezpodstawny i bezzasadny.

W ocenie Dyrekcji Szpitala, utworzenie drugiego w Toruniu Oddziału Hematologii umożliwi pacjentom wybór ośrodka i lekarza prowadzącego, jednocześnie pozytywnie wpłynie na dostępność udzielanych świadczeń, wobec czego Dyrekcja Szpitala nigdy nie podejmowała kroków blokujących działania zmierzające do poprawy sytuacji pacjentów.

Jednocześnie informujemy, że kontynuowane jest leczenie szpitalne wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku przed 1 lipca 2022 roku. Udzielane są również na bieżąco świadczenia zdrowotne pacjentom Poradni hematologicznej, nie wstrzymano również przyjęć pacjentów do Oddziału. Podkreślamy, że nie jest planowana żadna przerwa w działaniu Oddziału czy Poradni, ani ograniczenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
/-/
Justyna Wileńska

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
/-/
Sergiusz Sowiński

OŚWIADCZENIE

Toruń, 1 lipca 2022

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne zapytania uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022 roku zmianie ulega skład zespołu lekarskiego Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Na stronie internetowej Oddziału zostaną umieszczone szczegółowe informacje dot. personelu lekarskiego Oddziału.

Zapewniamy, że zachowana zostanie ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych obecnym i przyszłym pacjentom Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Nie jest planowana żadna przerwa w działaniu Oddziału ani ograniczenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kontynuowane będzie wykonywanie procedur hematologicznych, w tym wysokospecjalistycznych.

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
/-/
Justyna Wileńska

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
/-/
Sergiusz Sowiński

OŚWIADCZENIE

Toruń, 22 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy, że prowadzone z lekarzami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku negocjacje co do warunków umów o udzielanie przez powyższych lekarzy świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala w okresie od 1.07.2022roku, zostały w dniu 21 czerwca 2022 roku zakończone rezygnacją lekarzy z dalszej współpracy ze Szpitalem.

Pełnomocnik 10 lekarzy specjalistów pracujących do 30 czerwca na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku poinformował w dniu 21 czerwca Dyrekcję Szpitala, że żaden z lekarzy nie wyraża woli kontynuowania współpracy ze Szpitalem. Lekarze argumentują swoją decyzję utratą zaufania do Dyrekcji Szpitala. Pełnomocnik nie przedstawił innych powodów takiej decyzji lekarzy.

Podczas spotkania mediacyjnego z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego (Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu) oraz wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie hematologii Dyrekcja Szpitala, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy oraz chcąc osiągnąć kompromis, poczyniła liczne ustępstwa w zakresie proponowanych warunków dalszej współpracy zespołu lekarskiego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Dyrekcja Szpitala zgodziła się spełnić główny postulat lekarzy dot. zmian personalnych w Oddziale, nie przyczyniło się to jednak do osiągnięcia porozumienia.

Zapewniamy, że pacjenci Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu mają obecnie i będą mieli w przyszłości zapewnioną opiekę, gwarantującą ich bezpieczeństwo i ciągłość leczenia. Nie jest planowana żadna przerwa w działaniu Oddziału czy ograniczenie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W skład obsady pracującej w Szpitalu od 1 lipca wchodzić będzie co najmniej dwóch lekarzy transplantologów (czyli co najmniej tylu, ilu obecnie), będzie to zatem obsada, która zapewni ciągłość wykonywania procedur wysokospecjalistycznych. Wskazujemy również, że wszelkie procedury hematologiczne prowadzone dotychczas, po 1 lipca 2022 roku nadal będą wykonywane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy , że pacjenci Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Poradni Hematologicznej mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kontynuacji leczenia  pod numerem telefonu  572 167 543 /Dział Zarządzania i Obsługi Pacjentów/.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
/-/
Justyna Wileńska

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
/-/
Sergiusz Sowiński

Pacjenci – ozdrowieńcy COVID-19 oddający osocze
przyjmowani są w Poradni Hematologicznej poza kolejką.

Aktualności

Dni Torunia 2022

Sześć dni wypełnionych muzyką, śpiewem i zabawą – tak zapowiadają się Dni Torunia, które tradycyjnie świętujemy w czerwcu. Tegoroczne imieniny naszego miasta będą wyjątkowe, bo zbiegają się z obchodami 100-lecia powstania Akademii Marynarki Wojennej. - Od 21 do 26...

ODWIEDZINY PACJENTÓW

ODWIEDZINY PACJENTÓW W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń tym wirusem od dnia 10.12.2021 roku w oddziałach Szpitala obowiązuje ograniczenie odwiedzin pacjentów....

Oświadczenie Dyrektora SSM dot. SOR 31.03.2022 r.

Oświadczenie Z uwagi na kwestie formalne związane z funkcjonowaniem oraz finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w powstającym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w strukturach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika informujemy, że...

Otwarcie nowego budynku

W dniu 14 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego nadania nowemu budynkowi szpitala imienia dr Wandy Błeńskej, znanej jako „Matka Trędowatych” i „Dokta” połączonego z symbolicznym jego otwarciem. Uroczystego odsłonięcia dokonał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski...

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na szczepienia przeciwko COVID-19.

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu: 56 61 00 488 czynnym od 10:00 do 13:00 lub całodobowo poprzez infolinię 989, jak również mailowo: szczepienia.covid@med.torun.pl

Zapraszamy!


This will close in 0 seconds

Skip to content