Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

„Nasza tradycja, wiedza, umiejętności i pasja dla Twojego Zdrowia”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 20 lutego 2023 roku poradnia neurologiczna

i endokrynologiczna zostanie przeniesiona z budynku F do budynku J.

 

W celu stworzenia, prowadzenia i wspierania działalności diagnostycznej, leczniczej, profilaktycznej, naukowej, badawczej na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego i inne choroby nowotworowe krwi oraz osób zagrożonych tymi chorobami przy Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku zostało powołane Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy.
Szpiczak plazmocytowy to złośliwy nowotwór krwi. Charakteryzuje się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się plazmocytów. W celu wczesnego wykrycia tej choroby każda osoba powinna przynajmniej raz do roku wykonać morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz badanie OB. Nawet niewielkie odchylenie od normy może wskazać, że choroba jest we wczesnym stadium. Dzięki wcześniejszemu wykryciu szpiczaka można szybciej leczyć oraz odpowiednio kontrolować.
Najważniejszym celem Centrum jest zorganizowanie i prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka i inne choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku. Mamy nadzieję, że dzięki interdyscyplinarnej współpracy pacjenci w stanie  wymagającym indywidualnego leczenia, będą mieli ułatwiony kontakt ze  specjalistą.
Pacjenci z podejrzeniem szpiczaka plazmocytowego będą objęci diagnostyką i leczeniem w Poradni Hematologicznej lub w Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku na podstawie skierowania od lekarzy POZ lub innych specjalistów.

Zachęcamy do kontaktu:
Sekretariat Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
tel. (56) 61-00-411

Aktualności

23 luty- Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku i jest on obchodzony 23 lutego. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba może...

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu uhonorowany

16 lutego 2023 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się 51. uroczysta sesja Rady Miasta Torunia, zorganizowana z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Samorząd Torunia uhonorował medalem między innymi pięć toruńskich,...

14 luty – Dzień Chorych Na Padaczkę

14 lutego obchodzimy nie tylko Walentynki, ale również DZIEŃ CHORYCH NA PADACZKĘ. Święty Walenty jest patronem zakochanych, ale i osób chorych na padaczkę (epilepsję), czyli tzw. chorobę świętego Walentego. Choruje na nią ok. 400 tysięcy Polaków.  Dzień Chorych Na...

11 luty – Światowy Dzień Chorego

11 lutego po raz kolejny obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas datę święta...

Kartki z życzeniami trafiły do chorych

11 lutego 2023 roku przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Paweł Gulewski odwiedził toruńskie placówki zdrowia i przekazał na ręce dyrektorów list od Prezydenta Michała Zaleskiego oraz kartki, które dla chorych przygotowali...

Skip to content