Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej

Kierownik Oddziału Lek. Marta Skwiercz-Lewandowska
tel. (56) 61-00-286
Pielęgniarka Koordynująca Mgr Małgorzata Kulińska
tel. (56) 61-00-284
Gabinet Lekarski
i mgr rehabilitacji
tel. (56) 61-00-262, 332
Sekretariat tel. (56) 61-00-262
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-274, 331
Gabinet Fizjoterapeutów tel. (56) 61-00-381
Hydroterapia
Fizykoterapia
Kinezyterapia
tel. (56) 61-00-380
e-mail rehabilitacja@med.torun.pl
Godziny odwiedzin 12:00 – 19:00

Oddział mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala, liczy 28 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

W oddziale leczeni są pacjenci dorośli ze schorzeniami układu kostno- stawowego oraz układu nerwowego, w tym chorzy po udarach mózgu, urazach czaszkowo – mózgowych i urazach rdzenia kręgowego.
Oddział realizuje świadczenia z zakresu wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Podstawą przyjęcia do Oddziału jest skierowanie od lekarza specjalisty.
Termin przyjęcia ustala Koordynator Oddziału na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej lub po osobistym zbadaniu osoby ubiegającej się o przyjęcie.
W Oddziale prowadzona jest kinezyterapia dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta. Fizjoterapeuci posiadają certyfikaty i kursy pozwalające na wykorzystanie w pracy z pacjentem metod terapeutycznych: PNF, Bobath, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię manualną, kinesiotaping oraz różne typy masażu.
Oddział posiada gabinet fizykoterapii z szeroką bazą zabiegową: elektroterapia, magnoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, Terapuls, krioterapia i ciepłolecznictwo. W ramach hydroterapii dysponujemy możliwością wykonania masażu wirowego kończyn dolnych i górnych.
Pacjenci indywidualnie kwalifikowani są do terapii psychologicznej, neurologopedycznej i zajęciowej.
Ambicją całego zespołu jest utrzymanie wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz stałe rozwijanie swoich umiejętności.

Lekarze

Lek. Marta Skwiercz-Lewandowska
Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej
Lek. Barbara Brzuskiewicz
Specjalizacja: Specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
Skip to content