<

CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

KONTAKT

Gabinet Lekarzy

(56) 61-00-227

Dyżurka Pielęgniarek

(56) 61-00-236

Sala Opatrunkowa

(56) 61-00-234

Sekretarki medyczne

(56) 61-00-230

e-mail

sekchir@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

dr n. med. Marek Załucki

(56) 61-00-228

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Piel. Halina Nierubca
specjalista pielęg. chirurgicznego

(56) 61-00-242

Odwiedziny Pacjentów

Oddział powstał z połączenia dwóch oddziałów chirurgicznych i funkcjonuje od 1.04.2002r.
Znajduje się na II piętrze głównego budynku szpitala. Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób w dziedzinie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem przypadków onkologicznych, gastroenterologicznych, chirurgii tarczycy. Ponadto oddział prowadzi chirurgiczne leczenie nowotworów piersi. Stale poszerzany jest zakres operacji minimalnie inwazyjnych. W chwili obecnej metodą laparoskopową usuwane są pęcherzyki żółciowe, śledziony, wyrostki robaczkowe oraz wykonywane operacje przepuklin pachwinowych. W ramach procedur skojarzonych wykonywane są również przezskórne gastrostomie endoskopowe (PEG).
Rocznie w Oddziale jest udzielanych ponad 4 000 świadczeń, w tym konsultacji pacjentów spoza Oddziału oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego chorych stacjonarnych.

W ciągu każdego roku:
• z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego leczonych jest około 700 chorych, z czego operowanych jest około 400,
• z zakresu chirurgii onkologicznej leczymy około 450 chorych, z czego operowanych jest około 370,
• wykonywanych jest około 260 operacji plastycznych przepuklin brzusznych,
• wykonywanych jest około 180 strumektomii, z czego 3,5% to przypadki nowotworów tarczycy,
• leczonych jest około 800 przypadków nagłych, z czego około 350 operacyjnie,
• z zakresu chirurgii skóry i tkanki podskórnej wykonuje się około 150 operacji,
• wykonywanych jest około 300 zabiegów z zakresu tzw. małej chirurgii.

Z działalnością Oddziału związane są także 2 poradnie: Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Skip to content