<

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ I ANESTEZJOLOGII

KONTAKT

Gabinet Lekarzy

(56) 61-00-277

Dyżurka Pielęgniarek

(56) 61-00-247

(56) 61-00-211

Sekretariat medyczne

(56) 61-00-410

e-mail

sekoitmia@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Lek. Zbigniew Małecki

(56) 61-00-265

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Piel. Małgorzata Szramka
spec. piel. Anestezjologicznego

(56) 61-00-202

Odwiedziny Pacjentów

 Zakres Oddziału obejmuje leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, wykonywania znieczuleń, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz prowadzenie terapii przeciwbólowej. Wraz z nieustannym rozwojem medycyny i ciągłym postępem techniki medycznej, stale zwiększa się zakres usług oferowanych przez zespół Oddziału. Personel OITMiA uczestniczy w leczeniu pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dokonują przedoperacyjnej oceny stanu pacjentów, a następnie kwalifikacji do znieczulenia. Specjaliści Oddziału w procesie leczenia wybierają metodę najbardziej odpowiednią dla poszczególnych osób, uwzględniającą jak najmniejsze obciążenie chorego organizmu.

Integralną częścią opieki okołooperacyjnej jest sala wybudzeń, która zapewnia ścisły nadzór nad pacjentami po znieczuleniu. W tym obszarze opieki pacjenci odzyskują wydolność układów krążenia i oddychania, oraz wdrażane jest wstępne leczenie przeciwbólowe. Do oddziałów macierzystych przekazywani są pacjenci ustabilizowani w zakresie podstawowych parametrów życiowych.

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii pełni w strukturach Szpitala szczególną rolę. Leczeni są tu chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Są to pacjenci z potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku układów i narządów organizmu. OITMiA to oddział o szerokim profilu, zajmującym się chorymi z niewydolnością oddechową i krążeniową oraz po urazach wielonarządowych. Leczeni są także pacjenci poparzeni, zatruci, z ciężkimi zaburzeniami wodno–elektrolitowymi. Oddział stanowi również zaplecze dla pacjentów operowanych w przypadku ciężkich komplikacji w okresie okołooperacyjnym. Częstym powodem przyjęć z innych oddziałów jest również procedura odzwyczajania od wentylacji mechanicznej. 

Skip to content