<

KOLEJKA OCZEKUJĄCYCH

I. Zasady

  1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają prawo (i powinni być przyjęci bezzwłocznie):
   • pacjenci w stanie nagłym.
   • Honorowi obywatele miasta Torunia,
   • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
   • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
   • Dawcy przeszczepu,
   • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
   • Kombatanci,
   • Uprawnieni żołnierze i pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą,
   • Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów,
   • Kobiety w ciąży i w okresie połogu,
   • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
  2. Na listę oczekujących należy wpisać osobę, która nie może mieć udzielonego świadczenia w dniu zgłoszenia.
  3. Lekarz ustalający termin przyjęcia kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznych:
   • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znacznego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
   • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.
  4. Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

  II. Wpisywanie na listę oczekujących na świadczenia leczenia szpitalnego odbywa się w od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00. Rejestracja na planowe przyjęcia – budynek dawnej Izby Przyjęć, wejście od ulicy Bażyńskich (budynek z wizerunkiem Mikołaja Kopernika) tel.(56) 61-00-343

  Wymagane dokumenty:

  • skierowanie na leczenie szpitalne z wyznaczonym terminem przyjęcia na dany oddział,
  Skip to content