Przyjęcie do Szpitala

Szanowni Pacjenci

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1793) informujemy o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Szpitala o rezygnacji ze świadczenia, niemożliwości stawienia się w wyznaczonym przez Szpital terminie lub zmianie terminu, w każdy dostępny sposób, przed terminem udzielenia świadczenia.
Adres: ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, tel. (56) 61-00-343

Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących.

Każda zmiana terminu udzielenia świadczenia wymaga zgłoszenia w punkcie „Rejestracji na planowe przyjęcia”

Ponadto informujemy, iż pacjent ma możliwość wpisania się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej (na podstawie skierowania).

Pacjent ma również możliwość zasięgnięcia informacji w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Narodowym Funduszu Zdrowia o możliwości udzielenia mu świadczenia przez innych świadczeniodawców, o średnim czasie oczekiwania na nie oraz o liczbie pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia.

Spis rzeczy, które pacjent powinien posiadać w szpitalu:
1. Środki czystości: mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, grzebień, przybory do golenia (mężczyzna).
2. Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne (papierowe).
3. Ręczniki frotte co najmniej 2 szt. (jeden ciemny kolor).
4. Piżama lub koszula na zmianę, ilość w zależności od potrzeb (co najmniej 2 zmiany), w tym na oddziały:
– Urologii – spodnie od piżamy z rozporkiem dla mężczyzn.
– Rehabilitacyjny – obuwie i strój do ćwiczeń.
5. Kapcie, podomka (lub porannik), skarpety.
6. Kubeczek do picia napojów.
7. Woda mineralna niegazowana.
8. Przyjmowane aktualnie leki.

 • Z uwagi na ograniczoną powierzchnię na salach chorych oraz względy epidemiologiczne prosimy o przynoszenie do szpitala minimalnej liczby rzeczy osobistych.
 • Ubranie i obuwie oraz torby należy przekazać w Izbie Przyjęć do depozytu szpitalnego lub oddać osobie towarzyszącej.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia skierowania otrzymana w Rejestracji na planowe przyjęcia z wyznaczonym terminem.
 2. Dowód osobisty.
 3. Dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia: wypisy ze szpitali, konsultacje lekarskie, wyniki badań ( posiadane zdjęcia radiologiczne, USG, uronografię, TK, MR).
 4. Pacjenci zgłaszają się do Izby Przyjęć w wyznaczonym dniu oraz w niżej podanych godzinach zgodnych z profilem oddziału:
 • Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyń – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 10.00, w niedziele i dni świąteczne od 9:00 do 12:00
 • Urazowo-Ortopedyczny – od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godz. od. 9.00 do 11.00.
 • Urologii Ogólnej i Onkologicznej
 • do zabiegów w znieczuleniu miejscowym godz. 8.00;
 • do zabiegów ESWL godz. 13.00;
 • pozostałe zabiegi od poniedziałku do piątku godz. 9.00 , w niedziele o godz. 11.00:
 • Neurochirurgii zgłaszają się do Oddziału. Od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godzinie 9:00
 • Kardiologii i IOK – na badania planowe: koronografie 13:00 – 20:00, zabiegi elektrofizjologii od 7:00 – 10:00
 • Rehabilitacji od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 10:30
 • Oddział Chorób Wewnętrznych środy godz. 7:30
 • Neurologia wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 10:00
 • Hematologii od poniedziałku do piątku na godzinę 8:00

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do wyżej wymienionych godzin oraz pozostałych wskazówek. Chcemy, aby przyjęcie do szpitala przebiegało sprawnie i bez zbędnego tłoku w Izbie Przyjęć.

Jak przygotować się do hospitalizacji : www.bpp.gov.pl

Przyjęcie do Szpitala celem wykonania zabiegu operacyjnego

 

Celem zminimalizowania ryzyka powikłań w gojeniu się miejsca operowanego wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitala na planowy zabieg operacyjny proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Należy wyleczyć wszystkie stany zapalne skóry, jamy ustnej (w tym uzębienia), układu moczowego i oddechowego.
 2. Przed przyjściem do szpitala należy:
 • wykonać kąpiel całego ciała i włosów, zwrócić szczególną uwagę na czystość pępka (stan higieny ma duże znaczenie i przekłada się na możliwość wystąpienia infekcji po zabiegu operacyjnym)
 • obciąć krótko paznokcie, usunąć lakier, tipsy, niedozwolony jest również manikiur hybrydowy
 • zdjąć wszelką biżuterię i kolczyki
 1. Nie należy golić ani depilować okolicy, gdzie będzie wykonywane nacięcie skóry.
 2. Jeżeli na kilka dni przed zabiegiem wystąpią objawy infekcji ogólnej (gorączka, złe samopoczucie, kaszel, ból gardła), biegunka, wymioty, miejscowe zmiany zapalne lub ropne na skórze (nie tylko w okolicy planowanej do zabiegu), należy o tym niezwłocznie poinformować sekretariat oddziału, w przypadku wystąpienia w/w objawów w dniu zabiegu należy powiadomić lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.
 3. Osobom niezaszczepionym przeciw WZW B (żółtaczce zakaźnej typu B) zalecane jest wykonanie szczepienia w uzgodnieniu z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Po pobycie w szpitalu istotne jest zwrócenie uwagi na objawy mogące wskazywać na wystąpienie zakażenia. Jest to ważne, bowiem szybkie rozpoznanie infekcji i wdrożenie właściwego leczenia pozwala na uzyskanie całkowitego wyleczenia.

Do objawów zakażenia zaliczamy: gorączkę powyżej 380C, ból, zaczerwienienie, tkliwość uciskową, zwiększenie ucieplenia w okolicy rany, wydzielinę ropną z rany, które mogą pojawić się po 4 – 5 dniach po zabiegu operacyjnym. Czasami objawy te wystąpić mogą z opóźnieniem, tzn. nawet po kilku tygodniach.

W przypadku wystąpienia w/w objawów należy zgłosić się do naszego Szpitala, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania diagnostyczno – leczniczego:

 1. w dni robocze:
 • od godz. 7:30 do godziny 12:30 do poradni specjalistycznej
 • w godzinach popołudniowych i nocnych do izby przyjęć

2. w dni wolne od pracy do izby przyjęć

Skip to content