<

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

KONTAKT

Pracownia Echokardiograficzna:

(56) 61-00-241

Pracownia Prób Wysiłkowych:

(56) 61-00-241

Pracownia Holterowska:

(56) 61-00-240

Pracownia EKG (III piętro):

(56) 61-00-240

Pracownia EKG (BAM 2p.):

(56) 61-00-239

Lokalizacja:

Zakład zlokalizowany jest na III piętrze budynku głównego Szpitala. Wejście „B”

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Agnieszka Murawska
(56) 61-00-208

Zakład zlokalizowany jest na III piętrze budynku głównego Szpitala, wejście „B”

Zestawienie realizowanych procedur medycznych w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej:

  • Badanie EKG
  • Badanie echokardiograficzne
  • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
  • Próba dobutaminowa
  • Próba wysiłkowa
  • Test pochyleniowy
  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
  • Badanie ergospirometryczne
Skip to content