<

KARDIOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ

KONTAKT

Gabinet Lekarzy
i Lekarz Dyżurny

(56) 61-00-205

Dyżurka Pielęgniarek

(56) 61-00-311

Intensywny Nadzór kardiologiczny RI

(56) 61-00-207

Intensywny Nadzór kardiologiczny RII

(56) 61-00-292

Zgłaszanie Ostrych zespołów wieńcowych

Gabinet lekarski i Lekarz Dyżurny

(56) 61-00-205 

Sekretarki medyczne

(56) 61-00-275
(56) 61-00-245

e-mail

kardiologia@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Dr n. med. Jacek Gessek

(56) 61-00-245

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Mgr Agnieszka Zakrzewska
spec. piel. kardiologicznego

(56) 61-00-246

Odwiedziny Pacjentów

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej jest integralną częścią Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. Oddział znajduje się na III piętrze głównego budynku Szpitala, dysponuje 32 łóżkami, głównie w salach 3-osobowych.
10 łóżek wyodrębniono na dwóch Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą. Oddział prowadzi diagnostykę w pełnym zakresie nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia oraz inwazyjną diagnostykę leczenia choroby wieńcowej (koronarografia, koronaroplastyka).

Fundamentalną składową Oddziału jest Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii w których 10-11.03.2017 r. odbyły się pionierskie w naszym mieście zabiegi krioablacji balonowej migotania przedsionków. Zespół lekarzy, pielęgniarek i techników radiologii pod kierownictwem dr Sławomira Sielskiego wykonał ablacje u czterech pacjentów z objawową i źle tolerowaną arytmią. Migotanie przedsionków jest narastającym problemem dotyczącym coraz szerszego spektrum populacji. Do tej pory jedyną opcją dla pacjentów z naszego rejonu było jedynie leczenie farmakologiczne tych zaburzeń rytmu serca, leczenie to często jest nieskuteczne bądź źle tolerowane przez chorych. Zabiegi krioablacji balonowej polegają na wprowadzeniu do środka serca specjalnego cewnika balonowego, którego wnętrze jest wypełniane gazem chłodzącym ściany lewego przedsionka i ujścia żył płucnych. Manewr ten powoduje z dużym prawdopodobieństwem długotrwałe ustąpienie arytmii a pacjenci mogą zrezygnować z części przyjmowanych leków.

W Oddziale Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej kierowanym przez dr n. med. Jacka Gesska planowane jest dalsze rozwijanie tej innowacyjnej metody leczenia migotania przedsionków. Zgodnie z misją Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu zależy nam na poprawie stanu zdrowia chorych, których los zetknie z naszą placówką.

Skip to content