Zakład Mikrobiologii

Kierownik tel.(56) 61-00-355
mgr Hanna Szwajkert-Sobiecka
Asystenci tel.(56) 61-00-356

Zakład Mikrobiologii mieści się w budynku R Szpitala,  na II piętrze. Pracuje w dni robocze w godzinach 7:00-18:00,
w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 8:00 – 12:00.

Prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną dla pacjentów szpitala, leczonych ambulatoryjnie oraz pacjentów prywatnych.

Wykonuje następujące rodzaje badań:

  • posiewy materiału biologicznego: moczu, wymazów (np. z gardła, nosa, ran, ropni), krwi i innych materiałów biologicznych
  • identyfikację drobnoustrojów
  • oznaczanie wrażliwości na antybiotyki i leki przeciwdrobnoustrojowe
  • oznaczanie antygenów i przeciwciał drobnoustrojów chorobotwórczych
  • wykrywanie materiału genetycznego patogenów
  • monitorowanie środowiska szpitalnego do celów epidemiologicznych

Zakład Mikrobiologii włączony jest w Krajowy System Kontroli Jakości Badań Mikrobiologicznych POLMICRO, zewnętrzną ocenę wiarygodności badań Labquality , Międzynarodowy Program Oceny Jakości NEQAS

oraz wpisany jest na listę Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Skip to content