<

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII

KONTAKT

Gabinet Lekarzy

(56) 61-00-233

Dyżurka Pielęgniarek
(56) 61-00-225
Sekretariat
(56) 61-00-344
e-mail
neurochirurgia@med.torun.pl

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Dr n. med. Lech Grzelak
(56) 61-00-427
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Mgr Agnieszka Szajerska
spec. piel. chirurgicznego

(56) 61-00-428

Przyjęcie na Oddział
Odwiedziny Pacjentów
Oddział Neurochirurgii zlokalizowany jest na drugim piętrze głównego budynku szpitala i posiada 12 łóżek. Lekarze Oddziału Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu zajmują się kompleksowym leczeniem schorzeń kręgosłupa o podłożu urazowym, onkologicznym, zwyrodnieniowym oraz deformacyjnym. W 2020 roku oddział znalazł się na trzecim miejscu w regionie pod względem ilości zabiegów usunięcia guzów mózgu oraz kręgosłupa. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, iż pacjenci onkologiczni mają zapewnioną kompleksową opiekę, na którą składają się także pooperacyjne badania obrazowe służące do oceny stopnia resekcji zmian nowotworowych. Dzięki współpracy z Wojskowym Szpitalem Klinicznym prowadzona jest również u tych chorych diagnostyka genetyczna. Ponadto pacjentom korzystającym z karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, tzw. karty DILO, gwarantuje się przeprowadzenie konsylium. W ramach współpracy z Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku lekarze tutejszego Oddziału wspomagają leczenie szpiczaka w zakresie zmian umiejscowionych w obrębie kręgosłupa.

Podkreślenia wymaga także fakt, iż oddział jest ośrodkiem referencyjnym oraz szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Skip to content