Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i...

Migrena przewlekła-nowe możliwości

Z przyjemnością informujemy o włączeniu pierwszej pacjentki w Polsce z migreną przewlekłą do programu lekowego B.133 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą” w Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M....

Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia niemedycznego

Tytuł projektu: Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia niemedycznego Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Realizator: Specjalistyczny Szpital...
Skip to content