<

KONTAKT

Nazwa jednostki Kontakt
Informacje o jednostkach organizacyjnych Szpitala tel. (56) 61-00-209
info @med.torun.pl
Adres skrzynki w ePUA /ssmtorun/SkrytkaESP
Sekretariat Dyrekcji tel. (56) 65-57-530
tel. (56) 61-00-268
info @med.torun.pl
Dyrektor – p.o Lek. S. Sowiński tel. (56) 61-00-268
dyrektorssm @med.torun.pl
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa
Lek. S. Sowiński
tel. (56) 61-00-268
s.sowinski @med.torun.pl
Z-ca dyrektora ds pielęgniarstwa
mgr Ł. Stalmirska
tel. (56) 61-00-263
lstalmirska @med.torun.pl
Z-ca dyrektora ds Finansowych
dr Z. Marcinkiewicz
tel. (56) 61-00-453
zbigniew.marcinkiewicz @med.torun.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr A. Naparło
tel. (56) 61-00-267
anna.naparlo @med.torun.pl
Inspektor Ochrony Danych
mgr E. Kacprzak
tel. (56) 61-00-280
iod @med.torun.pl
Dział Higieny i Epidemiologii
kierownik: mgr J. Karczewska
tel. (56) 61-00-477
jolanta.karczewska @med.torun.pl
Dział Zarządzania i Obsługi Pacjenta
kierownik: mgr M. Strahl
tel. (56) 61-00-328
mstrahl @med.torun.pl
Dział Spraw Pracowniczych
kierownik: mgr Sylwia Łojczyk
tel. (56) 61-00-301
slojczyk @med.torun.pl
Dział Płac
kierownik: mgr Małgorzata Chojnowska
tel. (56) 61-00-322
mchojnowska @med.torun.pl
Dział Zaopatrzenia
kierownik: mgr R. Walczak-Cupa
tel. (56) 61-00-200
(56) 65-57-536
rwalczak @med.torun.pl
Dział Ekonomiczny
Gł. Księgowy: mgr R. Blank
tel. (56) 65-57-532
(56) 61-00-393
rblank @med.torun.pl
Dział Eksploatacji Technicznej
kierownik: mgr K. Zaborska
tel. (56) 65-57-538
(56) 61-00-264
kzaborska @med.torun.pl
Dział d/s Zamówień Publicznych
kierownik: mgr K. Wierzbowski
tel. (56) 61-00-319
fax. (56) 61-00-306
kwierzbowski @med.torun.pl
Dział Planowania, Rozliczania i Sprzedaży usług
kierownik: mgr A. Przybyszewski
tel. (56) 61-00-261
aprzybyszewski @med.torun.pl
Radca Prawny
mgr M.Rayzacher
tel. (56) 61-00-337
radcy @med.troun.pl
Rzecznik Prasowy
mgr E. Milarski
rzecznik @med.torun.pl
Główny Specjalista d/s BHP
mgr Łukasz Baniecki
tel. (56) 61-00-363
bhp @med.torun.pl
Główny Specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej
mgr A. Seroczyński
tel. (56) 61-00-363
Specjalista d/s obronności
inż. W. Wójcik
tel. (56) 61-00-397
wieslaw.wojcik @med.torun.pl
Pracownik Socjalny
mgr S. Wawrzaszek-Garbarczyk
tel. (56) 61-00-295
sonia.wawrzaszek @med.torun.pl

 

Specjalista ds. kontroli
mgr Ilona Szlendak

 

tel. (56) 61-00-502
ilona.szlendak@med.torun.pl
Kapelan szpitalny
Ks. Mateusz Markowski
tel. 575-515-622

 

Skip to content