Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

Toruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska


O NAS


Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu rozpoczął swoją działalność w 1910 r. Dziś w szpitalu pracuje około 595 osób, w tym prawie 133 lekarzy i 249 pielęgniarek. Nasi lekarze przeszli szkolenia w wielu najlepszych akademiach medycznych w kraju i za granicą. Aktualnie posiadamy 11 oddziałów z 254 łóżkami, gdzie rocznie leczy się ponad 14000 pacjentów. W Zespole Poradni Przyszpitalnych udziela się ok. 46000 porad specjalistycznych.

poradnie

Szpital posiada szerokie zaplecze diagnostyczno-zabiegowe. W zakresie diagnostyki wykonuje się ponad 526000 badań laboratoryjnych i około 136000 innych badań diagnostycznych w ciągu roku. W całym szpitalu wykonuje się każdego roku około 4000 operacji w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii i neurochirurgii. Pacjenci przybywają do naszego Szpitala na leczenie stacjonarne, w oddziałach zachowawczych i zabiegowych, po porady specjalistyczne, badania diagnostyczne i inną pomoc. Szpital posiada 11 oddziałów specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, kardiologii, hematologii, chirurgii, neurochirurgii,neurologii ortopedii, urologii, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej oraz intensywnej terapii medycznej, 4 zakłady, 5 pracowni diagnostycznych i 13 specjalistycznych poradni. Nasi lekarze zapewniają wysokiej jakości świadczenia zdrowotne realizowane zarówno w trybie kilkudniowych jak i jednodniowych hospitalizacji. Szpital jest dumny ze swojej długiej tradycji leczenia i przyjaznego stosunku do pacjenta. Od kilku lat kładzie szczególny nacisk na rozwój poprzez innowację, naukę i badania. Wierzymy, że prawa naszych pacjentów, takie jak prywatność i zaufanie, są respektowane i przestrzegane przez wszystkich pracowników Szpitala.

poradnie

Szpital zakończył wieloletni program inwestycyjny p.n. "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego", finansowany przez Gminę Miasta Torunia, w ramach którego wybudowano m.in. nowoczesne bloki operacyjne. Dbając o wysoki poziom świadczonych usług sukcesywnie doposaża jednostki organizacyjne Szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną korzystając ze środków Unii Europejskiej.