Bank komórek

Tytuł projektu: „Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek” Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa...
Skip to content