Tytuł projektu:
Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 24 555 185,49 zł
Koszty kwalifikowane: 8 903 262,15 zł
Kwota dofinansowania: 5 341 957,29 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21.03.2018 r.

Termin realizacji:
20.09.2016 r. – 30.12.2020 r.

Opis projektu:
Celem inwestycji była poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalu. W ramach projektu wybudowano nowe skrzydło Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – dwupiętrowy samodzielny częściowo podpiwniczony budynek, który skomunikowano z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala.

Część podpiwniczona budynku została przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników, magazyny dla oddziałów. Parter budynku przeznaczono na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz na przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny. Oprócz sal chorych funkcjonuje w tym miejscu pracownia VIDEO EEG.

Drugie piętro zostało w ok. 60% przeznaczone na utworzenie Oddziału przeszczepowego. Rozwój przeszczepów początkowo autogennych następnie allogennych (od spokrewnionych dawców) wymagał poszerzenia zaplecza. Przeniesiono także Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane m.in. z procedurami przeszczepu szpiku.

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie do nowego budynku: wyposażenie dla oddziału udarowego i przeszczepu; zakup 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami, w tym 14 specjalistycznych łóżek z materacami przeciwodleżynowymi oraz wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów.

Rezultaty:
Dzięki inwestycji zwiększono dostępność badań w regionie, poprawiono ich jakość oraz przyczyniono się do wsparcia rozwoju opieki koordynowanej. Ostatecznym odbiorcami efektów projektu są pacjenci leczeni w systemie ambulatoryjnym, którzy uzyskali łatwiejszy dostęp do usług medycznych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Dane kontaktowe realizatora:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl

Skip to content