11 stycznia personel medyczny Specjalistycznego Szpitala Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu oraz przedstawiciele pobliskich placówek medycznych mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu migreny. W toruńskim Szpitalu Miejskim gościliśmy profesora doktora habilitowanego Wojciecha Kozubskiego – autorytet w dziedzinie neurologii, który przedstawił wykład zatytułowany „Migrena przewlekła i współczesne możliwości jej leczenia”.

Migrena przewlekła jest chorobą, w której ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z których co najmniej 8 jest dniami, kiedy ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny i występuje co najmniej przez kolejne 3 miesiące. W praktyce chorzy cierpią na migrenę przewlekłą wiele miesięcy i lat, a choroba dotyka około 3% populacji ogólnej. Wiąże się z tym znaczący wzrost absencji w pracy i szkole, a w przypadku wykonywania pracy lub uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych — słaba wydajność w tych czynnościach. Jakość życia znacząco spada. Pacjenci cierpiący na migrenę przewlekłą także znacznie częściej niż cierpiący na migrenę epizodyczną poszukują pomocy lekarskiej i konsultacji specjalistów. Ponadto liczba przyjmowanych, a więc także i kupowanych leków przeciwmigrenowych i ogólnie przeciwbólowych, zarówno doraźnych jak i profilaktycz­nych, jest wyraźnie ponadprzeciętna. Migrena przewlekła stanowi więc znaczne obciążenie w rozumieniu zarówno medycznym, jak i ekonomicznym, zarówno dla chorych, jak i dla społeczeństwa.

Warto zaznaczyć, że w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu pacjenci z migreną przewlekłą mogą otrzymać skuteczną pomoc. We wrześniu 2022 roku nasz ośrodek włączył pierwszą pacjentkę w Polsce z migreną przewlekłą do programu lekowego B.133. Obecnie w naszym szpitalu zakwalifikowanych jest 19 pacjentów do leczenia migreny przewlekłej. To najlepszy wynik w skali kraju.

Osiągnięcia naszego szpitala przedstawili dr Marcin Rogoziewicz oraz dr Anna Rogoziewicz z Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów.

Głosy Pacjentów oraz środowiska neurologicznego zostały uwzględnione. Ministerstwo Zdrowia  wydało zgodę na całkowitą refundację wspomnianego programu lekowego polegającego na podawaniu pacjentom toksyny botulinowej. Toksyna botulinowa typu A jest wysoce skutecznym i bezpiecznym lekiem, rekomendowanym w profilaktycznym leczeniu przewlekłej migreny. Jej stosowanie wiąże się jednak z koniecznością właściwej kwalifikacji chorych do zabiegu oraz z umiejętnością prawidłowego wykonania iniekcji.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent z bólami głowy może skorzystać z programu lekowego.

Kryteria kwalifikacji do I linii leczenia toksyną botulinową

  1. Pacjenci, którzy ukończyli 18 r. życia
  2. Chorzy na migrenę przewlekłą mający co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące, z których co najmniej 8 spełnia kryteria rozpoznania migreny określone w aktualnym wydaniu. Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ang. International Classification of Headache Disorders, ICHD)
  3. Minimum 2 udokumentowane próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o różnym działaniu.
  4. Wykluczenie przeciwwskazań do stosowania toksyny botulinowej typu A określonych w aktualnej na dzień wydania decyzji Charakterystyce Produktu Leczniczego
  5. Brak wcześniejszego leczenia toksyną botulinową typu A we wskazaniu migrena przewlekła (nie dotyczy pacjentów, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego)
  6. Pisemna zgoda pacjenta na monitorowanie efektów leczenia przez 12 miesięcy po ostatnim podaniu toksyny botulinowej typu A

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Skip to content