Tytuł projektu:
„Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat: opieka zdrowotna”

Dane finansowe:
Całkowity koszt projektu: 2 851 435,03 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 716 986,44 zł

Data podpisania umowy:
28.10.2014 r.

Termin realizacji:
styczeń 2014 r. – wrzesień 2015 r.

Opis projektu:
W adaptowanym na potrzeby banku komórek budynku wyodrębnione zostaną m.in.

  • Pracownia Preparatyki Komórek w systemie zamkniętym do szybkiego przygotowania do krioprezerwacji (nieniszczące zamrożenie materiału biologicznego i przechowywanie go w bardzo niskich temperaturach) macierzystych komórek krwiotwórczych pozyskanych od pacjentów w fazie remisji choroby i od zdrowych dawców z krwi obwodowej,
  • Krio Magazyn (bank komórek),
  • pomieszczenie rejestracyjne (rejestracja przyjmowanego i wydawanego materiału biologicznego do przeszczepów),
  • gabinet pracy zespołu personelu wyższego,
  • archiwum,
  • pomieszczenie socjalne,
  • łazienka dla personelu,
  • magazyn materiałów czystych,
  • magazyn materiałów zużytych,
  • magazyn środków czystości.

W ramach projektu zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie banku komórek macierzystych.

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Dyrektor – Krystyna Zaleska, tel. 56 610 02 68
Maria Jaraczewska, tel. 56 610 03 24

Skip to content