20 i 21 czerwca 2023 r. Pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnego badania dnia oka.

Badanie miało na celu wykrycie obrzęku plamki lub zmian o charakterze retinopatii cukrzycowej. Zdjęcia będą analizowane przez lekarza specjalistę okulistyki. Pacjenci, u których widoczne będą zmiany, wezwani zostaną do Przychodni Lekarskiej Hipokrates, aby uzupełnić diagnostykę.

Badania realizowane były w ramach programu badań profilaktycznych skierowanego do pacjentów z cukrzycą.

Skip to content