Zespół Poradni Specjalistycznych

ZASADY UDZIELANIA PORAD MEDYCZNYCH

 W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

SZANOWNI PACJENCI!!!

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, zmianie uległy zasady udzielania porad medycznych w ramach specjalistycznej opieki medycznej w Zespole Poradni Specjalistycznych SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Każdy Pacjent przed wizytą lekarską w poradni jest proszony o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu rejestracji na na poradę lekarską .

W ramach wprowadzonych zmian uruchomiona została teleporada medyczna

 

Za pośrednictwem teleporady medycznej  można otrzymać:

  • zalecenia,
  • e-zwolnienie,
  • e-receptę,
  • termin bezpośredniej wizyty w placówce.

W przypadku konieczności uzyskania e-recepty na leki przyjmowane stale należy skontaktować się z przychodnią telefonicznie lub mailowo (dane teleadresowe poszczególnych poradni dostępne na naszej stronie: www.med.torun.pl w zakładce Poradnie). W treści maila należy podać leki, na które pacjent potrzebuje receptę oraz dane umożliwiające identyfikację pacjenta. Kody potrzebne do realizacji e-recept zostaną odesłane mailowo lub podane telefonicznie.

 

Osobista wizyta pacjenta w placówce jest  realizowana w przypadku:

  • nowo zapisanego pacjenta w przychodni,
  • pacjenta z chorobą przewlekłą, gdy doszło do pogorszenia stanu lub zmiany objawów,
  • przy podejrzeniu choroby nowotworowej,
  • konieczności wydania zaświadczenia,
  • przy braku zgody pacjenta na teleporadę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące koronawirusa znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

 

Pacjenci – ozdrowieńcy COVID-19 oddający osocze
przyjmowani są w Poradni Hematologicznej poza kolejką.

Rejestracja do poradni

Rejestracja osobista pacjentów do wszystkich  poradni  odbywa się w godzinach od 7.30 do 14.00

Rejestracja telefoniczna jest możliwa pod wskazanymi numerami telefonów:

Poradnia Numer telefonu rejestracji Rejestracja e-mailowa
Chirurgii Ogólnej (56) 61-00-259 rejchir@med.torun.pl
Chirurgii Onkologicznej (56) 61-00-259 rejchir@med.torun.pl
Diabetologiczna (56) 61-00-312 rejdiab@med.torun.pl
Endokrynologiczna (56) 61-00-459 rejendokr@med.torun.pl
Gastroenterologiczna (56) 61-00-329 rejgastro@med.torun.pl
Hematologiczna (56) 61-00-321 rejhemat@med.torun.pl

Pacjenci – ozdrowieńcy COVID-19 oddający osocze przyjmowani są w Poradni Hematologicznej poza kolejką.

Kardiologiczna (56) 61-00-329 rejkardio@med.torun.pl
Neurochirurgiczna (56) 61-00-203 rejneuroch@med.torun.pl
Neurologiczna (56) 61-00-459 rejneurolog@med.torun.pl
Preluksacyjna (56) 61-00-313 rejorto@med.torun.pl
Urazowo-Ortopedyczna (56) 61-00-313 rejorto@med.torun.pl
Urologiczna (56) 61-00-270 rejurol@med.torun.pl
Onkologiczna Rejestracja telefoniczna czynna
w poniedziałki w godz. 9.00-14.00
tel. 509-926-607
rejonko@med.torun.pl
Skip to content