· KONSEREWATOR DS. WENTYLACJI

Wymagania:

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym lub instalacyjnym,

– znajomość zagadnień klimatyzacji, wentylacji oraz agregatów skraplających, uprawnienia f-gaz,

– świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji grupa 1 pkt 3 lub grupa 2 pkt 5, urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50kW

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Obowiązki:

– wykonywanie prac związanych z konserwacją oraz codzienną obsługą urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji na obiektach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu,

– prowadzenie okresowych przeglądów sprawności technicznej urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji,

– bieżące reagowanie na występujące potrzeby w zakresie usterek.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat

– świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie, dyplomów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie) do dnia 17 stycznia 2024r. na adres: det@med.torun.pl lub o kontakt pod nr tel. (56) 61 00 505

· KONSERWATOR

Wymagania:

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (konserwator hydraulik lub monter instalacji sanitarnych wod-kan, c.o.)

Obowiązki:

– wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie Szpitala, prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz prac naprawczych związanych ze sprzętem meblowym

– bieżące reagowanie na występujące potrzeby w zakresie usterek oraz inne drobne czynności remontowe

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat

– świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie, dyplomów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie) do dnia 17 stycznia 2024r. na adres: det@med.torun.pl lub o kontakt pod nr tel. (56) 61 00 505

· SPECJALISTA DO DZIAŁU EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ

Wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne: preferowane: z zakresu budownictwa, elektryczne, energetyczne) znajomość poszczególnych branż

– doświadczenie w pracy, doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji, remontów i przeglądów,

– praktyczna znajomość programów typu CAD do projektowania 2D,

– znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i prawem zam. publ.

– umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich,

Obowiązki:

– nadzór na eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją infrastruktury technicznej, w tym podlegającej dozorowi UDT,

– prowadzenie ewidencji zużycia energii, gazu, prądu , gazów medycznych,

– realizacja zadań w zakresie utrzymania ruchu ,

– uczestnictwo w opracowaniu planów inwestycyjnych i remontów,

– przygotowanie i opracowanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych dla planowanych inwestycji robot , przeglądów itp.

– rozliczanie umów z wykonawcami, podwykonawcami usług i robót budowlanych,

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen lub część etatu

– świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie, dyplomów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie) do dnia 17 stycznia 2024r. na adres: det@med.torun.pl lub o kontakt pod nr tel. (56) 61 00 505

ELEKTRYK
Wymagania:

– wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe

– uprawnienia energetyczne G1, eksploatacyjne

– uprawnienia powyżej 1 kV będą dodatkowym atutem

Obowiązki:

– diagnostyka i usuwanie bieżących awarii

– wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych

– realizacja okresowych przeglądów urządzeń

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat

– świadczenia socjalne

Skip to content