do następujących oddziałów/działów:

  • Blok Operacyjny

  • O. Hematologii

  • O. Urazowo-Ortopdyczny,

  • O. Chirurgii Ogólnej i Onkologiczne

  • O. Chorób wewnętrznych, diabetologii i gastroneterologii

  • O. Kardiologii i IOK

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę , umowy zlecenia lub umowy cywilno-prawnej.

Zapewniamy dobre warunki pracy oraz stabilność zatrudnienia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

56 61 00 263 -Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Łucja Stalmirska

e-mail: lstalmirska@med.torun.pl

Skip to content