Programy

Program Profilaktyki Raka Piersi

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Program profilaktyki raka piersi – na badanie mammograficzne zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat posiadające aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Rejestracja pod numerem telefonu 61-00-221 lub osobiście w Rejestracji Pracowni Mammografii ul. Batorego 17/19, w godz. 9.00 – 13.00 w dni robocze.

Przy rejestracji konieczny numer PESEL (wymagana weryfikacja w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki i e-WUŚ).

Skip to content