Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-245
dr n. med. Jacek Gessek
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-246
mgr Agnieszka Zakrzewska
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-205
Lekarz Dyżurny tel. (56) 61-00-310
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-311
Intensywny Nadzór kardiologiczny RI tel. (56) 61-00-207
Intensywny Nadzór kardiologiczny RII tel. (56) 61-00-292
Zgłaszanie Ostrych zespołów wieńcowych (56) 61-00-376 Lekarz Dyżurny
(56) 61-00-205 Gabinet lekarski
(56) 61-00-207 Intensywny Nadzór kardiologiczny RI
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-275
e-mail kardiologia
Godziny odwiedzin 12:00 – 19:00

Oddział znajduje się na III piętrze głównego budynku Szpitala, dysponuje 36 łóżkami, głównie w salach 3-osobowych. 10 łóżek wyodrębniono na dwóch Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą.

Prowadzi leczenie chorych kardiologicznych (w systemie hospitalizacji: do 24 h, do 72 h, tzw. standardowej – powyżej 72 h) oraz pełen zakres procedur kardiologicznych ustalonych przez Kujawsko-Pomorską Regionalną Kasę Chorych. Oddział prowadzi diagnostykę w pełnym zakresie nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia oraz inwazyjną diagnostykę leczenia choroby wieńcowej ( koronarografia, koronaroplastyka).

Zestawienie procedur realizowanych na Oddziale Kardiologii i IOK:

 • Zabiegi wykonywane na Oddziale Kardiologii w ramach procedur diagnostyczno-terapeutycznych
  • Koronarografia – inwazyjne badanie tętnic więcowych z użyciem kontrastu
  • Angioplastyka tętnic wieńcowych – udrożnienie zamkniętej tętnicy lub poszerzenie zwężenia w tętnicy wieńcowej z użyciem baloników i/lub stentów
  • Wszczepianie stymulatora serca – wszczepianie urządzenia, które stymuluje serce w przypadku braku własnego pobudzenia serca lub w sytuacji zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu (blok przewodzenia)
  • Założenie czasowego układu stymulującego serce (czasowy stymulator serca), u chorych u których zaburzenia są przejściowe/postępujące i wymagają natychmiasdtowej zastępczej stymulacji serca
  • Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora – wszczepienie urządzenia, które przerywa groźną dla życia arytmię poprzez odpowiednio przygotowany program stymulacji serca lub wyładowanie elektryczne (defibrylacja)
  • punkcja opłucnej – odbarczenie jamy opłucnej poprzez jej nakłucie i upuszczenie nagromadzonego płynu w celach diagnostycznych i/lub terapautycznych
  • punkcja worka osierdziowego – odbarczenie worka osierdziowego otaczającego serce, w którym nagromadziła się nadmierna ilość płynu w celach terapautycznych/diagnostycznych
  • Kardiowersja elektryczna – przywrócenie miarowej czynności serca poprzez krótkie wyładowanie impulsu elektrycznego (w krótkotrwałym uśpieniu)
  • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy – EKG wysiłkowe wykonywane na ruchomej bieżni w czasie odpowiednio zwiększanego wysiłku celem oceny niedokrwienia mięśnia sercowego i zdolności jego adaptacji do wysiłku
  • Dobutaminowa próba obciążeniowa – ocena zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego w czasie stopniowo zwiększanych dawek leku podawanego dożylnie (dobutamina) zwiększającego kurczliwosć serca, celem oceny zaburzeń ukrwienia i żywotności mięśnia sercowego.
 • Procedury leczenia schorzeń kardiologicznych
  • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych:

   W trakcie leczenia ostrego zespołu wieńcowego dochodzi do nagłego znaczącego niedokrwienia i/lub martwicy mięśnia sercowego (zawał serca). W wykonywanej na Oddziale koronarografii (kontrastowe badanie tętnic wieńcowych) stwierdza się wówczas istotne zwężenie tętnicy więcowej i/lub jej zamkbnięcie. Natychmiast po koronarografii udrażnia się zamknięte naczynie wieńcowe i/lub poszerza zwężoną tętnicę (angioplastyka) z użyciem baloników i/lub stentów. Część chorych ze względu na lokalizacje i zakres zmian w tętnicach wieńcowych kierowana jest na operacje wszczepiania pomoctów aotalno-wieńcowych (tzw. by-passy).

  • Leczenie niewydolności serca:

   Do niewydolności serca dochodzi w przebiegu wielu chorób układu krążenia, najczęstszą przyczyną jest zaawansowana choroba wieńcowa, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wady serca. Wyrównanie zaostrzonej niewydolności serca polega na intensywnej farmakologicznej terapii wielolekowej z odpowiednią kontrolą wielu ważnych parametrów biologicznych.

  • Leczenie zaburzeń rytmu serca i wytwarzania oraz przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych:
   • Ostre zaburzenia rytmu serca prowadzące do szybkiej dekompensacji krążenia leczone są na salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego bogato wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt. Terapia często wymaga przywrócenia prawidłowego rytmu serca z użyciem krótkiego impulsu elektrycznego (kardiowersja elektryczna) lub leczenia farmakologicznego (kardiowersja farmakologiczna). Część chorych kierowana jest na badanie elektrofizjologczne do klinik kardiologicznych celem dalszego leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu (ablacja).
   • Ostre zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych prowadzą do groźnego dla życia zwolnienia czynności serca. Zakładany jest wówczas czasowy układ stymulujący serce.
   • Przewlekłe istotne zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców wewnątrzsercowych wymagają założenia stylulatora serca na stałe. Zabiegi implantacji odpowiednio dobranego elektrycznego stylulatora serca wykonywane są na oddziale.
   • Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca powtarzające się wielokrotnie i wynikające z nieodwracalnego uszkodzenia serca wymagają często wszczepienia tzw. kardiowertera-defibrylatora (ICD). Zabiegi implantacji takiego urządzenia odbywają się na oddziale kardiologii.
  • Diagnostyka i leczenie wad serca:

   Na oddziale prowadzona jest diagnostyka wad serca z użyciem nowoczesnej wysokospecjalistycznej aparatury w tym echokardiografii przezprzełykowej. Po zdiagnozowaniu chorzy wysyłani są do klinik kardiochirurgicznych, z którymi oddział współpracuje.

Ciągłość opieki medycznej zapewnia Przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna.

W dniach 10-11.03.2017r. w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu odbyły się pionierskie w naszym mieście zabiegi krioablacji balonowej migotania przedsionków. Zespół lekarzy, pielęgniarek i techników radiologii pod kierownictwem dr Sławomira Sielskiego wykonał ablacje u czterech pacjentów z objawową i źle tolerowaną arytmią. Migotanie przedsionków jest narastającym problemem dotyczącym coraz szerszego spektrum populacji. Do tej pory jedyną opcją dla pacjentów z naszego rejonu było jedynie leczenie farmakologiczne tych zaburzeń rytmu serca, leczenie to często jest nieskuteczne bądź źle tolerowane przez chorych. Zabiegi krioablacji balonowej polegają na wprowadzeniu do środka serca specjalnego cewnika balonowego, którego wnętrze jest wypełniane gazem chłodzącym ściany lewego przedsionka i ujścia żył płucnych. Manewr ten powoduje z dużym prawdopodobieństwem długotrwałe ustąpienie arytmii a pacjenci mogą zrezygnować z części przyjmowanych leków. W Oddziale Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej kierowanym przez dr n. med. Jacka Gesska planowane jest dalsze rozwijanie tej innowacyjnej metody leczenia migotania przedsionków. Zgodnie z misją Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu zależy nam na poprawie stanu zdrowia chorych, których los zetknie z naszą placówką.

Lekarze

dr n. med. Jacek Gessek
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1982
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Zainteresowania zawodowe: kardiologia, szczególnie echokardiografia oraz kardiologia inwazyjna
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik Oddziału
dr n. med. Lidia Pawłowicz
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Marcin Bania
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Szczecinie, 2001
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Michał Dobrowolski
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1987
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Zainteresowania zawodowe: kardiologia, alergologia
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Łarysa Kołtuńska
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Joanna Kurach-Winiarska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1999
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Edyta Okurowska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1998
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Radomir Osiński
Specjalność: specjalista chorob wewnetrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Grzegorz Pietrzkowicz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Łodzi, 2001
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Sergiusz Sowiński
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Szczecinie, 2001.
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Dr n. med. Jarosław Żak
Specjalność: specjalista kardiologii
Kamil Wera
Specjalność: specjalista kardiologii
Radomir Osiński
Specjalność: specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Lekarze Rezydenci

Marta Olszewska
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Monika Kazaniecka
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Konrad Karpiński
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Ewelina Kaczyńska
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Skip to content