Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

Strona w trakcie aktualizacji.

Kierownik Oddziału
dr n med Grzegorz Charlinski
tel. (56) 61-00-414
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Mariola Stasiak
tel. (56) 61-00-416
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-413
fax (56) 61-00-412
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-417, 420
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-411
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 – 19:00

Numer telefonu pod który inne podmioty lecznicze mogą uzyskać całodobowe konsultacje to +48566100413 i po 15.00 dodatkowo +48566100415.

Oddział Hematologii powstał w  pod kierownictwem dr nauk medycznych Małgorzaty Całbeckiej – początkowo w ramach struktury II O. Chorób Wewnętrznych, a od 1997r.  jako Oddział Kardiologiczno-Internistyczny i Hematologii. Od 2001 roku działa już samodzielny Oddział Hematologii, przeniesiony później do nowego skrzydła Szpitala.

Liczy 34 łóżka, w tym 6 łóżek izolowanych z nawiewem laminarnym oraz 10 łóżek dla pacjentów przeszczepowych, które znajdują się w nowo oddanym w 2020 r. budynku. Oddział posiada także10 foteli przeznaczonych dla chorych hospitalizowanych w trybie jednego dnia.

W zakresie hematologii jesteśmy ośrodkiem referencyjnym dla województwa kujawsko-pomorskiego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie zabiegów przeszczepiania własnego (autologicznego) szpiku.
Działalność Oddziału obejmuje diagnostykę, leczenie i opiekę ambulatoryjną nad chorymi na nowotworowe i nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie. Rocznie wykonywanych jest ok. 2500 hospitalizacji i ponad 10.000 porad hematologicznych. Prowadzimy leczenie pacjentów wymagających intensywnej chemioterapii (ostre białaczki), a także terapii immunoablacyjnej w aplazji szpiku. Zajmujemy się chorymi na szpiczaka plazmocytowego, amyloidozę, chłoniaki, mieloproliferacje i zespoły mielodysplastyczne.  U chorych zakwalifikowanych do przeszczepienia własnego szpiku, stosowana jest chemioterapia mobilizująca krwiotwórcze komórki macierzystych. Zabiegi przeszczepiania autologicznego (własnego) szpiku są prowadzone na terenie Oddziału w ośrodku przeszczepowym. Jako  ośrodek referencyjny prowadzimy diagnostykę i leczenie wrodzonych zaburzeń krzepnięcia. Prowadzimy substytucje immunoglobulin u chorych z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności oraz diagnozujemy schorzenia dotyczące układu odporności. W Oddziale wdrażane są nowe i nowoczesne metody leczenia chorób szpiku i krwi. Prowadzimy leczenie w ramach programów lekowych NFZ w chorobach hematologicznych. W zakresie leczenia składnikami krwi i preparatami krwiopochodnymi Oddział współpracuje z transfuzjologiem klinicznym. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie hematologii.

Stosowana diagnostyka, zabiegi i sposoby leczenia:

 • cytologiczna, cytochemiczna, immunofenotypowa i molekularna diagnostyka chorób krwi (ostre i przewlekłe białaczki, chłoniaki, szpiczak, amyloidoza, zespoły mielodysplastyczne),
 • analiza resztkowej choroby nowotworowej,
 • plazmafereza i cytafereza,
 • biopsja szpiku kostnego, węzłów chłonnych, tkanki tłuszczowej,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
 • chemioterapia wszystkich rodzajów nowotworów krwi,
 • zabiegi immunoablacji w aplazji szpiku,
 • chemioterapia wysokodawkowana,
 • przeszczepianie autologiczne komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Współpraca zewnętrzna:

W zakresie transplantologii współpracujemy z Ośrodkiem Przeszczepowym  w Klinice  Hematologii i Transplantologii UCK w Gdańsku – konsultacje Prof. dr hab. Maria Bieniaszewska, ale również  z  Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kliniką Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  i Kliniką Hematologii UM w Łodzi.

Współpraca w zakresie jednostek SSM:

 • z Bankiem Krwiotwórczych Komórek Macierzystych, gdzie dokonywana jest:
  • preparatyka komórek krwiotwórczych przed autologicznymi przeszczepieniami
  • zamrażanie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
  • bankowanie komórek krwiotwórczych.
 • w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad chorymi na szpiczaka z oddziałami: neurologii, neurochirurgii, ortopedii, Stacją Dializ,
 • z transfuzjologiem klinicznym i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • z psychologiem klinicznym
 • z dietetykiem

Struktura organizacyjna:

 • Oddział Hematologiczny
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku
 • Poradnia Hematologiczna

Lekarze

prof dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej i transplantologii klinicznej
Konsultant naukowy Oddziału i konsultant transplantolog
dr n. med. Grzegorz Charlinski
Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej
Kierownik Oddziału, lekarz Oddziału, lekarz Poradni Hematologicznej, lekarz dyżurant
dr n. med. Elżbieta Wiater
Specjalizacja: specjalista chorób wewnetrznych hematologii i transfuzjologii
lekarz Oddziału, lekarz dyżurant, lekarz Poradni Hematologicznej
Lekarz Przemysław Żuk
Specjalizacja: specjalista chorób wewnętrznych
lekarz Oddziału, lekarz dyżurant
dr hab. Emilian Snarski
Specjalizacja: specjalista chorób wewnetrznych i hematologii
lekarz dyżurant i lekarz konsultant w zakresie przeszczepiania szpiku

Lekarze Rezydenci

Lekarz rezydent Justyna Smith
Lekarz rezydent Łucja Bartkowiak
Lekarz rezydent Anna Sadowska
Skip to content