Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców Dane...

Specjalistyczny Szpital Miejskim. M. Kopernik a w Toruniu jest uczestnikiem projektu pt.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części ” Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki”

Realizatorem projektu jest: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków www.cmj.org.pl Cel projektu: Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych Okres realizacji projektu: CMJ będzie realizować projekt...
Skip to content