Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu. Udział w
badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:

 

https://www.cmj.org.pl/ankiety/ssm

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Skip to content