Z przyjemnością informujemy o włączeniu pierwszej pacjentki w Polsce z migreną przewlekłą do programu lekowego B.133 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą” w Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.

Migrena przewlekła jest chorobą, w której ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z których co najmniej 8 jest dniami, kiedy ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny i występuje co najmniej przez kolejne 3 miesiące. W praktyce chorzy cierpią na migrenę przewlekłą wiele miesięcy i lat, a częstość tej choroby wynosi około 3% populacji ogólnej. Wiąże się z tym znaczący wzrost absencji w pracy i szkole, a w przypadku wykonywania pracy lub uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych — słaba wydajność w tych czynnościach. Jakość życia znacząco spada. Konsekwencje długofalowe mają implikacje ekonomiczne i socjalne. Pacjenci cierpiący na migrenę przewlekłą także znacznie częściej niż cierpiący na migrenę epizodyczną poszukują pomocy lekarskiej i konsultacji specjalistów. Ponadto liczba przyjmowanych, a więc także i kupowanych leków przeciwmigrenowych i ogólnie przeciwbólowych, zarówno doraźnych jak i profilaktycz­nych, jest wyraźnie ponadprzeciętna. Migrena przewlekła stanowi więc znaczne obciążenie w rozumieniu zarówno medycznym, jak i ekonomicznym, zarówno dla chorych, jak i dla społeczeństwa.

Głosy Pacjentów oraz środowiska neurologicznego reprezentowanego w szczególności przez Polskie Towarzystwo Bólów Głowy zostały uwzględnione i MZ wydało zgodę na realizację w/w programu lekowego całkowicie refundowanego. W programie stosowana jest toksyna botulinowa a w przypadku jej nieskuteczności /działań niepożądanych przeciwciała monoklonalne.

Duże słowa uznania dla Oddziału NFZ w Bydgoszczy przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego za sprawne i bardzo szybkie przeprowadzenie procesu zakontraktowania świadczeń oraz wyłonienia świadczeniodawców (najszybciej w Polsce).

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent z bólami głowy i nie od razu może skorzystać z tego programu lekowego:

-jest przeznaczony tylko dla chorych z rozpoznaną migrena przewlekłą

-w procesie kwalifikacji konieczne jest spełnienie wielu szczegółowych kryteriów kwalifikacyjnych (szczegóły w załączniku B.133).

W tutejszym Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów prowadzona jest kwalifikacja do programu lekowego B.133 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą” oraz w przypadku zakwalifikowania prowadzone jest leczenie wg wytycznych.

W województwie kujawsko-pomorskim oprócz naszego ośrodka taki program prowadzi Szpital Uniwersytecki nr 2 (im. Biziela) w Bydgoszczy oraz Szpital im. Biegańskiego w Grudziądzu

Skip to content