Tytuł projektu:

Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia niemedycznego

Program
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Realizator:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika  w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 17.682.000 zł

Kwota dofinansowania: 9.000.000 zł

Termin realizacji:

Styczeń 2023r.

Opis projektu:

Projekt polega na adaptacji pomieszczeń Szpitala po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala poprzez: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian i roboty wykończeniowe oraz zakup paneli przyłóżkowych i wyposażenia.

 

Skip to content