ODWIEDZINY PACJENTÓW

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń tym wirusem od dnia 10.12.2021 roku w oddziałach Szpitala obowiązuje ograniczenie odwiedzin pacjentów.

Jednocześnie informuję, że w sytuacjach wyjątkowych koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić indywidualną zgodę na odwiedziny pacjenta.

Szczegółowe zasady odwiedzin pacjenta dostępne są na stronie internetowej www.med.torun.pl w zakładce „Pacjent”.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
/-/
Justyna Wileńska

Skip to content