Oświadczenie

Z uwagi na kwestie formalne związane z funkcjonowaniem oraz finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w powstającym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w strukturach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika informujemy,
że przekształcenie obecnej Izby Przyjęć w SOR zostało przesunięte i nie nastąpi 1 kwietnia 2022 r.

Dokładamy wszelkich starań by w możliwie najkrótszym czasie ustalić  termin uruchomienia drugiego w naszym mieście SOR-u. Współpracujemy w tym celu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieprzerwanie trwają ustalenia dotyczące warunków umowy.

Pragniemy jednak zapewnić, że przesunięcie terminu otwarcia SOR nie wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i mimo braku formalnej zmiany nazwy „Izby Przyjęć” na „SOR” Specjalistyczny Szpital Miejski udzielał będzie pełnego zakresu świadczeń niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta i okolic.

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika
/-/
Justyna Wileńska

Skip to content