W dniu 14 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego nadania nowemu budynkowi szpitala imienia dr Wandy Błeńskej, znanej jako „Matka Trędowatych” i „Dokta” połączonego z symbolicznym jego otwarciem. Uroczystego odsłonięcia dokonał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski wraz z Dyrektorem Szpitala Justyną Wileńską.

Inwestycja realizowana była przez SSM w okresie od 2016 do 2021r w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, środków Gminy Miasta Toruń oraz środków własnych szpitala. Budynek użytkowany jest od III kwartału 2020 r.

Oba nierozerwalnie ze sobą związane projekty miały na celu poprawę dostępności specjalistycznych usług medycznych. W ramach inwestycji wybudowano oraz wyposażono w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną nowe skrzydło istniejącego budynku szpitala, w którym znajdują się Odział Neurologii i Leczenia Udarów, bloki operacyjne, odcinek przeszczepów szpiku włączony do struktur Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Zakład Mikrobiologii poszerzony o Pracownię Biologii Molekularnej

Łączne nakłady na całą inwestycję wyniosły blisko 27,4 mln zł, z czego środki unijne to 7,7 mln zł, a ponad 19 mln zł – środki Gminy Miasta Toruń. Wykonawcą prac była Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp.K.

Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej patronkę nowej części szpitala Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Torunia Marcinem Czyżniewskim i Zastępcą Prezydenta Miasta Zbigniewem Fiderewiczem uhonorowali Specjalistyczny Szpital Miejski medalem 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski, w dowód uznania dla służby kilku pokoleń lekarzy, pielęgniarek i pracowników pomocniczych.

 

Skip to content