Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19

poszukuje pracownika na stanowisko: Główna Księgowa

Rodzaj umowy
 • Umowa o pracę
Wymagania
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe – 5 letni staż w działach finansowo księgowych w tym 3 lata na stanowisku Głównej Księgowej
 • Min 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w jednostkach finansów publicznych
 • Ukończone szkolenie w zakresie rozliczania środków Unii Europejskich
 • Ukończone szkolenie z zakresu realizacji ustaw o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie finansów, rachunkowości i podatków,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywanej pracy,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu.
Zadania

 

 • Prowadzenie rachunkowości szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań oraz prawidłowości rozliczeń podatkowych i finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, itp.) oraz sprawozdań okresowych dla instytucji zewnętrznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dotyczących sytuacji finansowej szpitala
 • Nadzór nad pracą działu księgowości
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny oraz CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
Miejsce składania dokumentów
 •  Oferty należy składać na adres mailowy info@med.torun.pl

            Sekretariat Dyrektora (56) 61 00 268

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Skip to content