Kierownika Bloku Operacyjnego

Wymagania :

 • kierunkowe studia magisterskie , specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego lub  chirurgicznego oraz  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • co najmniej 8-cio letni staż pracy w bloku operacyjnym w charakterze pielęgniarki instrumentariuszki lub pielęgniarki anestezjologicznej  lub
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku -z-cy kierownika bloku operacyjnego lub pielęgniarki oddziałowej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dot. bloku operacyjnego
 • komunikatywność , odpowiedzialność za powierzone działania , terminowość,  rzetelność, uczciwość
 • umiejętność obsługi programów MS Office

 

Do zadań kierownika bloku operacyjnego należeć będzie :

 • Przygotowanie i udostępnianie sal operacyjnych zespołom anestezjologicznym (lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna) oraz zespołom operatorów (lekarze specjalności zabiegowych, pielęgniarki operacyjne) w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych;
 • Udostępnianie wyposażenia sal operacyjnych, sprzętu ruchomego oraz wszystkich pozostałych środków i narzędzi zespołom anestezjologicznym i zespołom operatorów do przeprowadzania zabiegów operacyjnych;
 • Nadzorowania i kontroli zaopatrzenia bloku w sprzęt i aparaturę medyczną oraz materiały niezbędne do funkcjonowania bloku;
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu;
 • Ustalanie kolejności oraz harmonogramu zabiegów operacyjnych;
 • Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Dbanie o utrzymanie w należytym stanie sprzętu medycznego oraz innego powierzonego sprzętu technicznego;
 • Prowadzenie racjonalnej i efektywnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania świadczeń dla potrzeb działalności kierowanego bloku, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 • Terminowego przekazywania dokumentacji medycznej niezbędnej do prawidłowego rozliczania procedur medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Wnioskowania w sprawie zakupu nowego sprzętu, aparatury medycznej i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania bloku;
 • Wykonywania zadań z należytą starannością przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i nabytych kwalifikacji.

 

 

Osoby zainteresowane  prosimy o składanie    dokumentów aplikacyjnych  mailowo na adres : info@med.torun.pl    lub osobiście w sekretariacie Dyrektora – I piętro bud. Administracji

Informujemy że skontaktujemy  się tylko z wybranymi kandydatami

Skip to content