Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19

poszukuje pracownika na stanowisko: Główna Księgowa

 

Rodzaj umowy             Umowa o pracę
Wymagania   Wyższe wykształcenie kierunkowe – 5 letni staż w działach finansowo księgowych w tym 3 lata na stanowisku Głównej Księgowej

·     min 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w jednostach finansów publiczych

·     ukończone szkolenie w zakresie rozliczania środków Unii Europejskich

·     ukończone szkolenie z zakresu realizacji ustaw o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych

·     Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie finansów, rachunkowości i podatków,

·     Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

·     Dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywanej pracy,

·     Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu,

 

 

Zadania

 

 ●     Prowadzenie rachunkowości szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·     Kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań oraz prawidłowości rozliczeń podatkowych i finansowych,

·     Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, itp.) oraz sprawozdań okresowych dla instytucji zewnętrznych

·     Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

·     Sporządzanie analiz i rekomendacji dotyczących sytuacji finansowej szpitala

·     Nadzór nad pracą działu księgowości

 

Wymagane dokumenty: ·     List motywacyjny oraz CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

·     Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe

Miejsce składania dokumentów        ●  Oferty należy składać na adres mailowy info@med.torun.pl

            Sekretariat Dyrektora (56) 61 00 268

          

        Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Skip to content