Na mocy Zarządzenia nr 16/2021 Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu z dnia 19 lutego 2021, powołującego komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa uprzejmie informuje, iż komisja, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę pana Sergiusza Sowińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 

Skip to content