W dniu 4.12.2019 r  Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Prezydent Miasta Torunia podpisali umowę na dofinansowanie ze środków budżetu Państwa zadania inwestycyjnego

„Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych realizowanych w ramach świadczeń zdrowotnych pacjentom Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Wartość zadania – 1 504 955,75 zł , w tym budżet Państwa 1 200 000 zł

Skip to content