Uprzejmie informujemy , że z dniem 01.12.2018 r., zmieniły się zasady funkcjonowania parkingu szpitalnego. W związku z trwająca rozbudową szpitala, liczba miejsc parkingowych uległa znacznemu pomniejszeniu co wymusiło następujące zmiany korzystania z niego:

  • W godz od 7.00 do 14.00 wjazd na teren parkingu będzie miał przede wszystkim personel szpitala oraz przedstawiciele firm współpracujących ze Szpitalem realizujące usługi w systemie outsourcingu (Impel, Stacja Dializ, Tomograf, Citonet,itp.). Pozostałe osoby w zależności od ilości wolnych miejsc.
  • W godz od 14.00 do 7.00 następnego dnia oprócz personelu szpitala z miejsc postojowych korzystać mogą zarówno pacjenci jak i członkowie ich rodzin.
  • Parking jest płatny zarówno dla personelu szpitala jak i pozostałych osób.
  • Koszt jednej godz. postoju wynosi 4 zł.
  • W przypadku dowiezienia pacjenta w godz. od 7.00-14.00 należy pobrać bilet, który maksymalnie do 5 minut będzie biletem bezpłatnym. Czas ten jest wystarczający dla podwiezienia pacjenta pod budynek szpitala lub poradni bez możliwości parkowania samochodu.

Ponadto informujemy, że ograniczenie wjazdu pacjentów na parking szpitalny obowiązuję już od kilku tygodni. Pacjenci i osoby odwiedzające mogą korzystać we wszystkich godzinach z parkingu przy ul. Batorego 12 również odpłatnie. Teren tego parkingu należy do Szpitala i od kilku lat dzierżawiony jest przez zewnętrzną Firmę na warunkach umowy, zgodnie z którą jego funkcjonowanie w pierwszej kolejności polega na zabezpieczeniu potrzeb pacjentów i osob odwiedzających chorych. 

Z dniem 17.01.2019 r. osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają prawo do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala oraz korzystania z miejsc oznaczonych kopertą. W przypadku braku wolnego miejsca na stanowisku postojowym oznaczonym kopertą, osoba ta korzysta z parkingu na zasadach ogólnych (tj. odpłatnie). Ponadto informujemy, że przed budynkiem Szpitala od ulicy Batorego, w którym zlokalizowana jest większość poradni specjalistycznych znajduje się oznakowane stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych spełniających wymagane kryteria.

W godzinach 7.00 – 14.00 – bez gwarancji zabezpieczenia miejsc oznaczonych kopertą, natomiast w godzinach od 14.00 – 7.00 rano – dostępne są miejsca oznaczone kopertą. 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Skip to content